*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
Налице ли е дискриминация на основа лично положение, когато всички лица притежаващи личностно качество са подложени на по-неблагоприятно третиране?

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СТОИЛ СОТИРОВ, МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

при секретаря ЦВЕТАНКА НАЙДЕНОВА и в присъствието на прокурора, изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ гр.дело№534/2012 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, вх.№23155/29.02.2012 г., подадена от адв. К. П. - процесуален представител на ищеца Ж. Г. Г. против въззивно решение от 23.01.2012 г. по гр.д.№8513/2011 г. по описа на Софийския градски съд, г.о., II-В въззивен състав.

С обжалваното решение е потвърдено решение №I-44-116/30.3.2011 г.по гр.д.№9164/2010 г. на Софийския районен съд, 44 състав, с което са отхвърлени предявените от Ж. Г. Г. срещу Г. д. "И. на н." - [населено място], обективно съединени искове с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1-т. 3 ЗЗДискр. и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 3 ЗЗДискр.

Въззивната инстанция е приела, че предявените искове са неоснователни, тъй като не са налице елементите от фактическите състави на горепосочените правни норми, както и че ищецът не е доказал твърдяните от него факти.

По иска с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр. е прието, че пряка дискриминация е налице в случаите, в които едно лице е третирано по-неблагоприятно, отколкото се третира, било е третирано или би третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства, въз основа на признак/чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр./, посочен в чл. 4, ал. 1 от същия или друг закон, или международен договор, по който Република България е страна. Прието е също така, че неблагоприятното третиране съгласно легалната дефиниция е всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга права или законни интереси, като в случая се твърди дискриминация посредством бездействието на затворническата администрация да осигури условия за спорт на осъдените на доживотен затвор, изтърпяващи наказанието си в затвора в [населено място], такива каквито имат другите затворници, изтърпяващи наказанието лишаване от свобода за определен срок в същия затвор.

С оглед събраните по делото доказателства въззивната инстанция е стигнала до извод, че безспорно се установява фактическо неравно третиране, в смисъл, че в зоната за повишена сигурност, в която излизат на въздух осъдените на доживотен затвор, няма обособено място за спорт, докато в зоната на останалите затворници има такова, както и че първата посочена група затворници нямат достъп до уреди за спорт/метални или други/, в изключение на монтирана шведска стена, докато останалите затворници имат достъп до ръчно поставени уреди, направени от желязо, и имат възможност по график да играят колективни игри като футбол, волейбол, а за две от групите има в столовата тенис на маса, а имат и площадка за баскетбол.

По нататък в мотивите си СГС е стигнал до извод, че за да може да се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на ищеца, посочени в исковата молба, които имат значение за решението по делото? 2. Длъжен ли е въззивният съд да изложи в мотивите си кои доказателства конкретно кредитира, на кой свидетел показанията приема, така че да възприеме изцяло защитната теза на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои лишени от свобода са със сходно фактическо положение, за да може да се счете, че са третирани неравно /дискриминация на основа лично положение/? За разпределението на доказателствената тежест.
 • Определение №462/07.06.2022 по дело №247/2022 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли дискриминация по признак „лично положение“ по-неблагоприятното третиране на лице в зависимост от това в кое затворническо заведение изтърпява наказанието си?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички събрани по делото доказателства, като посочи на кои от тях дава вяра и на кои не и защо.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да прецени всички доказателства по делото и доводите на страните, които имат значение за решението по делото поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №462/07.06.2022 по дело №247/2022 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли дискриминация по признак лично положение по-неблагоприятното третиране на лишени от свобода, изтърпяващи наказание „доживотен затвор“ в зависимост от това в кое затворническо заведение изтърпяват наказанието си?
 • Определение №462/07.06.2022 по дело №247/2022 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка.
 • Определение №462/07.06.2022 по дело №247/2022 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е дискриминация на основа лично положение, когато всички лица, притежаващи лично качество са подложени на по-неблагоприятно третиране? Кои лишени от свобода са със сходно фактическо положение, за да се счете, че са третирани неравно?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари