Решение № 1 от 20.03.2014 г. по гр. д. № 4798/2013 г.

Анотация

Въпрос
Относно конститутивното действие на решенията на поземлената комисия и възможността, такъв имот да бъде придобит с изтичане на 5-годишния давностен срок.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 4798 /2013 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

А. Т. Л. от [населено място] обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 249 от 13.02.2013 година по гр. възз. д. Nо 3568/2012 на ОС-Пловдив, в частта , с която е допусната съдебна делба на ПИ Nо 78080.38.13 по КК на [населено място] , [община]- НИВА с площ от 6.002 дка м."Т. а.". Поддържа се , че досежно този делбен имот обжалваното въззивно решение е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила касаещи релевирано възражение за наличие на решение , с което спорът вече е разрешен, за неяснотата относно правата на страните и нередовност на исковата молба , обуславяща нищожността на съдебния акт на първата инстанция, инкорпориран във въззивното решение и на материалния закон касаещ възражение , че последващото решение на ОбСЗ няма конститутивно действие . Иска се отмяна на инстанционните решения и връщане на делото на първата инстанция.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280 ал.1 ГПК по въпросите, касаещи конститутивното действие на решенията на ПК и възможността , такъв имот да бъде придобит с изтичане на 5-годишния давностен срок, с оглед на констатирано противоречие с разясненията по ТР 1/97 год. на ОСГК на ВКС и ТР 10/2012 год.

Съделителите Л. Т. Н. и К. Т. Л. чрез процесуалния представител адв. В. Д.- АК П. също обжалват и искат отмяна на въззивно Решение Nо 249 от 13.02.2013 година по гр. възз. д. Nо 3568/2012 на ОС-Пловдив, в частта , с която е допусната съдебна делба на ПИ Nо 78080.38.13 по КК на [населено място] , [община]- НИВА с площ от 6.002 дка м."Т. а.". Поддържат , че в тази част обжалваното въззивно решение е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила касаещи релевирано възражение за наличие на решение , с което спорът вече е разрешен, за неяснотата относно правата на страните и нередовност на исковата молба , обуславяща нищожността на съдебния акт на първата инстанция, инкорпориран във въззивното решение и на материалния закон касаещ възражение , че последващото решение на ОбСЗ няма конститутивно действие .Иска се отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

Касационната жалба е допусната до касационно обжалване на основание идентични съображения с тези по касационната жалба на А. Т. Л..

Съделителката П. И. В. чрез адв.Р. П.- АК П. обжалва и иска да бъде отменено въззивно Решение Nо 249 от 13.02.2013 година по гр. възз. д. Nо 3568/2012 на ОС-Пловдив, в частта , с която е допусната съдебна делба на следните недвижими имоти- ПИ Nо 78080.46.3 находящ се в [населено място] общ.М.- овощна градина с площ от 10.498 дка в м. "К."/ п.7 / и на ПИ Nо 78080.59.9 находящ се в [населено място], общ. М. , нива с площ от 3.377 дка в м."Г." / п.8/. Поддържа доводи , че в тази част обжалваното решение е неправилно, постановено при необсъждане на всички релевирани възражения на страната,касаещи наличие на собствено придобивно основание/ покупко-продажба , давност/ и събраните доказателства. Иска се отмяна на обжалваното решение и отхвърляне на иска за делба.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280 ал.1 т.1 ГПК при констатация , че по въпроса за допустимостта да се придобие на основание изтекла кратка придобивна давност имот по чл. 79 ал.1 ЗС , възстановена по ЗСПЗЗ собственост , въззивния съд се е произнесъл в противоречие с ТР 10/2012 год. на ОСГК на ВКС.

В срока по чл. 287 ГПК срещу касационните жалби на Л. Т. Н. , К. Т. Л. и А. Т. Л., и тази на П. В. е подаден отговор от адв.М. С. АК-П. , адвокат -пълномощник на останалите- насрещни страни по делото, с който се оспорва наличието на основания за отмяна на постановеното решение на въззивния съд в обжалваната част.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове