Решение № 1 от 21.03.2011 г. по гр.д. № 697/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно критериите за формиране на основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност.
Подлежи ли на отнемане имущество, придобито преди датата на извършено престъпление?
Как се определя периода, в който се изследва имущественото състояние на лицето?
Какви доходи следва да се признават като получени приходи?
Какво следва да се включва в стойността на имуществото?
Следва ли да е налице връзка между конкретната престъпна дейност и придобитото имущество и кога може да се отнема имущество на юридическо лице?
Отговор

Критериите, които формират основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност, не са изрично посочени в закона. Разпоредбата на чл. 4 ЗОПДИППД обвърза отнемането на имуществото с конкретния случай, при който е възможно да се направи предположение, че имуществото е свързано с престъпната дейност, доколкото липсва законен източник на доходи за придобиването. Така посочените обстоятелства следва да бъдат установени и преценявани от решаващия съд, за да се приеме, че по конкретното дело е налице или липсва основание за прилагане хипотезата на чл. 4 от закона. Следователно решението на съда е обусловено от доказателствените му изводи, изградени на базата на оценка на множество фактически обстоятелства, техните взаимовръзки и опитните житейски правила.

Разпоредбата на чл. 11 ЗОПДИППД фиксира началото на исковия период от датата на придобиване на имуществото, без да обвързва този момент с датата или периода на извършване на престъпленията по чл. 3, ал. 1, т. 1 от закона. Единственото ограничение на правата на държавата за отнемане на имуществото е изтичане на 25-годишна давност от придобиване на имуществото.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети януари, две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАДЕЖДА ЗЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА, СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

при участието на секретаря Юлия Георгиева изслуша докладваното от съдията Н. Зекова гражданско дело № 697/2010 година.

Производство на касационно обжалване по чл. 290 ГПК.

Делото е образувано по касационна жалба на П. Т. Г. от[населено място] и [фирма],[населено място], представлявано от управителя Ц. И. Г. срещу решение на Апелативен съд Пловдив по гр. д. № 786/2009 год.

Ответникът по жалбата, ищец по делото, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност счита жалбата за неоснователна.

Прокурорът дава мнение, че въззивното решение е правилно и законосъобразно.

Касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския апелативен съд по гр. д. № 786/2009 г. е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, с определение от 21. 10. 2010 г. по конкретно посочени въпроси.

След проверка, касационният съд установи следното:Пловдивският окръжен съд, с решение от 30. 5. 2009 г. по гр. д. № 2968/2006 г. е отнел от П. Г. и от [фирма],[населено място] в полза на Държавата урегулиран поземлен имот - УПИ Х-2120, 2121 в кв. 9 по плана на[населено място], с площ 416 кв.м., ведно с построената в него административна сграда ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини