Решение № 283/2012 от 07.03.2013 г. по гр. д. № 387/2012 г.

Анотация

Въпрос
При извършено незаконно строителство от ответника по иска, представляващо преградна стена, изградена на стълбище, което е обща част на сграда в режим на етажна собственост, в която обекти на собственост притежават ищците и ответника следва ли да се доказва с какво това строителство ограничава правото на собственост на ищците при предявен иск с пр. осн. чл. 109 ЗС?
Отговор

Иск по чл. 109, ал. 1 ЗС срещу съсобственик на недвижим имот или собственик на съседен имот за прекратяване на създаващо пречки за ползване на съсобствения или съседния имот неоснователно действие, съставляващо строеж, изграден при отклонение от разрешението за строеж и от другите строителни книжа или в нарушение на действащи разпоредби е допустим. В случаите на извършен строеж без разрешение или в отклонение на издаденото разрешение и/или други строителни книжа заинтересованият собственик/съсобственик/ не е длъжен да търпи и понася ограниченията, които произтичат за неговото право на собственост от създаденото състояние, когато то е нетърпимо според закона.

По реда на чл. 109 ЗС е допустимо да се предяви иск за преустановяване на противоправно въздействие върху общи части на сграда, която е в режим на етажна собственост. Целта на иска е да се преустановят действията, чрез които един от етажните собственици пречи на останалите да ползват общите части според тяхното предназначение.


Върховен касационен съд, второ гражданско отделение в съдебно заседание на 01 ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

При секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.д. № 387 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ищците Ж. М. С., Н. Д. М., И. А. Б., С. Т. А.и Г. Б. М., всички, чрез адв.Т.З. против решение № 24/02.02.2012 г. по в.гр.дело № 2/2012 г. на Окръжен съд [населено място], с което е отменено решение № 1131/09.11.2011 г. по гр.дело № 287/2010 г. на Районен съд [населено място] и вместо отменената част е отхвърлен предявеният иск от жалбоподателите против [фирма] гр. Ст. З. да премахне изградената на стълбището между сутерена и партерния етаж на масивна сграда с обекти за стопанска дейност, находяща се в гр.Ст.З., [улица] преградна стена с врата 100/200 см, изпълнена с блокчета „итонг" и метална ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стълбищното рамо, водещо към кота + 4.60 м. и пода на кота 0.00 м., като неоснователен. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл. 281, т. 3 ГПК са нарушение на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на процесуални правила.

Ответникът по жалбата [фирма] гр.Ст.З., чрез адв. Ж. е изразил становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение № 429/23.07.2012 г., постановено по делото е допуснато ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №119/02.11.2020 по дело №846/2020
  Какви са правомощията на въззивния съд, когато установи, че е налице нередовност на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част и петитума, като в този случай недопустимо или неправилно е решението на първоинстанционния съд, както и следва ли въззивният съд да реши делото по същество, ако даде нова правна квалификация…
 • Определение №96/10.03.2022 по дело №4021/2021 5
  Определение №96/10.03.2022 по дело №4021/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Определение №60382/10.11.2021 по дело №3889/2021 6
  Определение №60382/10.11.2021 по дело №3889/2021
  Поддържането на състояния, от които възниква опасност от вредно и смущаващо въздействие върху имота на ищеца по иск с правно основание чл. 109 ЗС, обосновава ли основателност на иска по чл. 109 ЗС?

Цитирани норми и термини