Решение № 255/2011 от 12.01.2012 г. по гр. д. № 1325/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно приложението на чл. 45 ППЗСПЗЗ, ал. 3, ал.5, т. 1 и ал. 6; чл. 45а ППЗСПЗЗ; чл. 48 ППЗСПЗЗ, чл. 48а ППЗСПЗЗ, както и на чл. 24 ЗСПЗЗ и пар. 11, ал. 2 ПЗР ЗСПЗЗ, касаещи разпоредителните правомощия на ликвидационните съвети да извършват продажба на парцелирани с одобрен парцеларен план терени на бивши стопански дворове до изменението на ППЗСПЗЗ/ДВ, бр.122 от 19.12.1997 год./; правомощията на органите на общинската администрация по издаване на актове за изменение на планове, свързани с парцелиране на стопански дворове и територии, представляващи част от имуществото на бившите селскостопански организации; обхвата на инцидентния/косвения/ съдебен контрол спрямо стабилни административни актове с предмет изменение на планове, свързани с парцелиране на стопански дворове и територии, част от имуществото на прекратените селскостопански организации.
Отговор

Съгласно чл. 45, ал. 8, изр. 1 ППЗСПЗЗ, предл.първо /сега чл. 45, ал. 10 ППЗСПЗЗ/, „земи, върху които са разположени обекти на организациите по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ и пар. 29 ПЗР ЗСПЗЗ …, представляват държавна собственост…". Съгласно чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ ликвидационните съвети са имали право да продават земя чрез търгове, ако тази земя е прилежаща към сгради и съоръжения, собственост на ТКЗС или други селскостопански организации, само при условие, че се продава и самата сграда или съоръжение. Доколкото праводателите на ответника/касатор/ не се легитимират като собственици на сгради или съоръжения от имуществото на организация по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ, не са могли да придобият собствеността и на прилежащия към тях терен.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова изслуша докладваното от председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ гражданско дело под № 1325/2010 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 537 от 25.05.2011 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 686 от 18.05.2010 год. по гр.дело № 665/2010 год. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 3116 от 01.12.2009 год. по гр.дело № 3540/2009 год. на Пловдивския районен съд, 14-ти гр.състав. С първоинстанционното решение е бил уважен предявения от З."Е.-97", [населено място] иск по чл. 108 ЗС, като [фирма], [населено място], представляван от Д. Т. Ф., е осъден да предаде владението върху * кв.м., съставляващи югозападната част от ПИ * по кадастралната карта на [населено място], общ.М., целият с площ * кв.м., която процесна част е заключена между имоти *, * и *, с размери * м. Със същото решение е уважен и иска по чл. 109 ЗС, като касаторът е осъден да премахне изградената масивна ограда в югозападната част на имот * с дължина * метра, а на основание чл. 537, ал. 2 ГПК е изменен нотариален акт за собственост на недвижим имот № *, т.*, нот.дело № */* год. относно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини