Решение № 238/2011 от 13.01.2012 г. по гр. д. № 999/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно приложението на пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ вр. чл. 72 ЗС в случаите на прекратено по силата на ЗСПЗЗ право на ползване, което не може да се трансформира в право на собственост и при положение, че строителството в имота е извършено и след влизане в сила на ЗСПЗЗ.
Отговор

По отношение подобренията в чужд недвижим имот, в т.ч. относно субекта на правото да получи тяхната стойност, следва да се съобразят разясненията, дадени в т.1 ППВС № 6/1974г., съгласно които разпоредбата на чл. 72 ЗС регулира правоотношения, породени от неоснователното обогатяване на собственика с подобренията, извършени само от владелеца на вещта.Тези разпоредби не се отнасят до лица, които не упражняват владение. Съгласно разпоредбата на пар. 4в ЗСПЗЗ лицата, извършили подобрения в подлежащите на връщане земи имат правата по чл. 72 ЗС. С оглед така установената от закона фикция - че лицата, направили подобрения в подлежащите на връщане имоти, имат правата на добросъвестни владелци, то на заплащане подлежат само подобренията в имота, които са направени до влизане в сила на ЗСПЗЗ, т.е. до момента до който се счита, че са били добросъвестни владелци. Относно извършените след влизане в сила на закона подобрения, лицата не могат да се считат за добросъвестни владелци, или приравнени на тях подобрители, защото са знаели, че имотите подлежат на възстановяване, или изкупуване.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря Т.Кьосева изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 999/2010г.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. Н. Х., И. Н. П., Н. П. Н. и Т. П. Н. срещу въззивно решение №323 от 12.03.2010г. по гр. дело № 1723/2009г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е признато направеното от ответниците по ревандикационния иск възражение за задържане до заплащане на направените в процесния имот подобрения на основание чл. 72 ЗС.

Касационен въпрос

С определение от 22.03.2011г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е признато право на задържане на основание пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ вр. чл. 72 ЗС в полза на С. Д., Р. Д. и Т. Д. до заплащане от Д. Х., И. П., Н. Н. и Т. Н. на сумата от 31 762 евро, представляваща стойност на направени в имота подобрения. Обжалването е допуснато по въпроса относно приложението на пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ вр. чл. 72 ЗС в случаите на прекратено по силата на ЗСПЗЗ право на ползване, което не може да се трансформира в право на собственост и при положение, че строителството в имота е извършено и след влизане в сила на ЗСПЗЗ.

Касаторите излагат оплаквания за допуснати от въззивния съд нарушения на материалния закон ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини