ТК, 2-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

Решение №117/31.10.2019 по дело №1852/2018

Относно обективното съединяване на искове за неустойка.

Решение №124/28.10.2019 по дело №1427/2017

Относно кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт когато лицата не са били припознати от починалия.

Определение №590/25.10.2019 по дело №169/2019

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл.52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?

Определение №591/25.10.2019 по дело №509/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.

Решение №128/24.10.2019 по дело №2463/2018

Приложими ли са Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ЗУТ и други нормативни актове към условията и сроковете, при които производителят и/или изпълнителят на монтажа на асансьор са поели към съответния инвеститор задължението за собствена сметка да извършват гаранционни ремонти?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО