ГК, 2-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №80/24.02.2020 по дело №3048/2019

За допустимите доказателствени средства за установяване момента на изграждане на сграда в груб строеж, при спор между бивши съпрузи и строителство в имот, собственост на единия съпруг, извършен при действието на ЗУТ.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №81/24.02.2020 по дело №3076/2019

Владелец ли е и то добросъвестен лицето, закупило недвижим имот от несобственик и противопоставящо възражение по чл.70, ал.2 ЗС на лице, закупило същия имот от същия праводател и вписало акта си преди този на лицето, претендиращо придобивна давност /който въпрос е свързан с мотивите на съда, че продавач, който не е собственик не може да предаде владението на купувач и такъв купувач не може да бъде добросъвестен с оглед действието на вписването и нормите, уреждащи правата на приобретатели от един и същ праводател?

Определение №36/14.02.2020 по дело №4818/2019

Подлежи ли на вписване влязло в сила съдебно решение за отнемане на незаконно придобито имущество, ако предмет на отнемането не е недвижим имот?

Определение №68/13.02.2020 по дело №2827/2019

Следва да се премахне дърво, посадено на допустимо съгласно чл. 52 ЗС отстояние?

Определение №71/13.02.2020 по дело №2521/2019

За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи и изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО