ГК, 1-во отделение

Дела, разглеждани от 1-во отделение, Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Решение № 113 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 3243/2018 г.

Дали отказът на ползващия съсобствен недвижим имот сънаследник, да приеме предложение на съсобствениците за доброволна делба на този имот, представлява действие, с което се отблъсква владението им?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 137 от 07.08.2019 г. по гр. д. № 2474/2019 г.

Може ли съдът да приема наличие на обективен идентитет между предмета на спора по две дела въз основа на съдебно- техническа експертиза, без да запознае страните с нея?

Решение № 112 от 07.08.2019 г. по гр. д. № 3065/2018 г.

Позоваването на придобивната давност елемент ли е от фактическия състав на придобивното основание по чл. 79 ЗС и от кой момент се счита, че е осъществено придобивното основание – от момента на позоваването на изтекла придобивна давност или от момента на изтичането на предвидения за това от закона срок?

Определение № 134 от 29.07.2019 г. по гр. д. № 2646/2019 г.

За възможността декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК да бъде подписана от пълномощник и за необходимото съдържание на пълномощното в такава хипотеза.

Решение № 167 от 26.10.2017 г. по гр. д. № 209/2017 г.

Длъжен ли е въззивният съд да допусне по реда на чл. 266, ал. 3 ГПК доказателства, които не са допуснати от първата инстанция поради процесуални нарушения?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО