ГК, 1-во отделение

Дела, разглеждани от 1-во отделение, Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Решение № 64 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1909/2018 г.

За допустимостта на свидетелските показания за установяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в писмена форма, и за погасяване на установени с него парични задължения, при оспорване на твърденията за това и при липса на съгласие на насрещната страна, ако страната по делото, която твърди, че е била страна по такъв предварителен договор, нито го представя по делото, нито твърди, че писменият документ за сключването на предварителния договор е загубен или унищожен не по нейна вина.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 250 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 66/2019 г.

Чия е доказателствената тежест за доказване правото на собственост по предявен положителен установителен иск за собственост /или ревандикационен иск/ в случаите, в които ищецът се легитимира с констативен нотариален акт по давност по чл. 587 ГПК, а ответниците- с акт за общинска или държавна собственост и договор за придобиване на собствеността от общината или държавата?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 84 от 13.05.2019 г. по гр. д. № 1543/2019 г.

Представлява ли разпоредбата на чл. 215 ГПК изрична забрана за съединяване на искове на ищците при условията на алтернативност или на евентуалност и разпоредбата на чл. 210 ГПК изключва ли възможността при условията на чл. 215 ГПК да бъдат съединени искове на няколко ищци срещу един ответник при условията на алтернативност?

Решение № 71 от 13.05.2019 г. по гр. д. № 2835/2018 г.

Допустимо ли е ответникът да поясни и уточни позицията си по делото след представяне на обратно писмо по сключен договор за покупко-продажба на имот по иск за делба, след като документът не е бил в държане на ответника, а е бил в държане на ищеца по иска за делба и същият е представен не с първоначалната искова молба, а едва след депозиране на отговора на исковата молба и как следва да бъде квалифицирана промяната в становището на ответника в този случай?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 241 от 08.05.2019 г. по гр. д. № 4645/2018 г.

Допустимо ли е съдебно решение, постановено по насрещен иск за собственост на имот, който иск е предявен преди първото заседание за разглеждане на предявен иск за делба на този имот, ако към момента на постановяване на това решение по насрещния иск с влязло в сила решение искът за делба вече е отхвърлен?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}