Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

пети страната обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК с оглед противоречие с Решение №7/02.07.1992 г. по конст. д. №6/1992 на КС. По въпрос шести се поддържа допълнителният селективен критерий за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Сочи се също наличие на предпоставката по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК– очевидна неправилност на обжалваното определение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

№1; решение №174 от 19.12.2017 г. по т. д. №417/2017 г. на ВКС, II т. о. – по въпрос №2; решение №1/24.07.2012 г. по гр. д. №777/2010 г. на ВКС, I г. о., решение №105 от 30.06.2011 г. по т. д. №944/2010 г. на ВКС, II т. о., решение №129 от 12.07.2013 г. по т. д. №558/2012 г. на ВКС, II т. о., решение №202 от 13.07.2012 г. по гр. д. №680/2011 г. на ВКС, I г. о., решение №453 от 03.11.2011 г. по гр. д. №634/2010 г. на ВКС, IV г. о., решение №502/26.07.2010 г. по гр. д. №222/2009 г. на ВКС, IV г. о., решение №67 от 30.07.2014 г. по т. д. №1843/2013 г. на ВКС, II т. о., решение №167/26.01.2012 г. по т. д. №666/2010 г. на ВКС, I т. о., решение №81 от 07.07.2009 г. по т. д. №761/2008 г. на ВКС, I т. о., решение №121/20.12.2010 г. по т. д. №1039/2009 г. на ВКС, I т. о., решение №137/25.06.2010 г. по т. д. №888/2009 г. на ВКС, II т. о., решение №170 от 15.10.2013 г. по т. д. №595/2012 г. на ВКС, II т. о. и решение №215/21.03.2018 г. по т. д. №2233/2016 г. на ВКС, II т. о. – по въпрос №3; Тълкувателно решение №1/27.04.2022 г. по тълк. д. №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС – по въпрос №4; решение №7 от 02.07.1992 г. по конст. дело №6/1992 г. на Конституционния съд на Република България – по въпрос №5 и решение №19 от 07.08.2018 г. по т. д. №2124/2016 г. на ВКС, II т. о., решение №184 от 17.12.2018 г. по т. д. №2781/2017 г. на ВКС, I т. о. и решение №97 от 02.05.2019 г. по гр. д. №3457/2018 г. на ВКС, IV г. о. – по въпрос №6.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

№1; решение №174 от 19.12.2017 г. по т. д. №417/2017 г. на ВКС, II т. о. – по въпрос №2; решение №1/24.07.2012 г. по гр. д. №777/2010 г. на ВКС, I г. о., решение №105 от 30.06.2011 г. по т. д. №944/2010 г. на ВКС, II т. о., решение №129 от 12.07.2013 г. по т. д. №558/2012 г. на ВКС, II т. о., решение №202 от 13.07.2012 г. по гр. д. №680/2011 г. на ВКС, I г. о., решение №453 от 03.11.2011 г. по гр. д. №634/2010 г. на ВКС, IV г. о., решение №502/26.07.2010 г. по гр. д. №222/2009 г. на ВКС, IV г. о., решение №67 от 30.07.2014 г. по т. д. №1843/2013 г. на ВКС, II т. о., решение №167/26.01.2012 г. по т. д. №666/2010 г. на ВКС, I т. о., решение №81 от 07.07.2009 г. по т. д. №761/2008 г. на ВКС, I т. о., решение №121/20.12.2010 г. по т. д. №1039/2009 г. на ВКС, I т. о., решение №137/25.06.2010 г. по т. д. №888/2009 г. на ВКС, II т. о., решение №170 от 15.10.2013 г. по т. д. №595/2012 г. на ВКС, II т. о. и решение №215/21.03.2018 г. по т. д. №2233/2016 г. на ВКС, II т. о. – по въпрос №3; Тълкувателно решение №1/27.04.2022 г. по тълк. д. №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС – по въпрос №4; решение №7 от 02.07.1992 г. по конст. дело №6/1992 г. на Конституционния съд на Република България – по въпрос №5 и решение №19 от 07.08.2018 г. по т. д. №2124/2016 г. на ВКС, II т. о., решение №184 от 17.12.2018 г. по т. д. №2781/2017 г. на ВКС, I т. о. и решение №97 от 02.05.2019 г. по гр. д. №3457/2018 г. на ВКС, IV г. о. – по въпрос №6.