Ускорете работата и си подарете време за важните неща! Започнете годишен абонамент с 20% отстъпка.

Предложението е валидно до 22 април 2024, включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Граждански процес

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на гражданското процесуално право – правен интерес, отговор на искова молба, сила на пресъдено нещо и др.

Граждански процес

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на гражданското процесуално право – правен интерес, отговор на искова молба, сила на пресъдено нещо и др.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1) кой е компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от внасяне на държавни такси и разноски, дължими за съдебно производство, което се развива по реда на ГПК; 2) влязлото в сила определение, с което страната се освобождава или не от държавна такса по жалба, дължима в производство пред съд по реда на ГПК, преюдициално ли е по отношение проверката за допустимостта на тази жалба; 3) може ли без наличие на влязло в сила съдебно определение за отказ от освобождаване на жалбоподател от заплащане на държавна такса, дължима за производство по реда на ГПК, администриращият жалбата орган да му даде указание да внесе държавна такса и да върне жалбата при неизпълнение в срок на това указание; 4) когато жалбоподателят по жалба срещу действия на съдебен изпълнител заедно с жалбата е направил искане за освобождаване от държавни такси, има ли право съдебният изпълнител да дава указания за внасяне на държавна такса и да върне жалбата при неизпълнение на тези указания, без наличието на влязло в сила определение на съд, с което жалбоподателят да се освобождава или не от държавна такса по жалбата; 5) има ли право ЧСИ да отказва да администрира жалби срещу свои действия, като дава указания на жалбоподателя за внасяне, освен на дължимите по тези жалби държавни такси, още и на такси, които са дължими към ЧСИ съгласно ТТРЗЧСИ; 6) представлява ли невнасянето на таксите по ТТРЗЧСИ основание за оставяне на жалбата срещу действията на ЧСИ без движение, респ. – за връщане на жалбата, по смисъла на чл. 262, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК; и 7) в случай на отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 303 ГПК, обезсилват ли се по право с обратна сила или се считат за правомерни извършените въз основа на това съдебно решение изпълнителни действия в периода преди неговата отмяна. По отношение на първите три правни въпроса от страна на касатора се навежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, като се поддържа, че тези въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, а именно: първият въпрос – в противоречие с т. 12 от тълкувателно решение (ТР) №6/2012 от 06.11.2013 г. на ОСГТК, определение №399/06.11.2018 г. по ч. гр. дело №3281/2018 г. на III-то гр. отд. и определение №87/19.05.2017 г. по ч. гр. дело №1704/2017 г. на I-во гр. отд.; вторият и третият въпрос – в противоречие с определение №184/31.05.2022 г. по ч. гр. дело №5160/2021 г. на IV-то гр. отд. По отношение на останалите четири правни въпроса се навежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като се излагат съображения, че тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

дали договорът е развален с достигане до ответника на препис от исковата молба, с която ищецът е отправил изявление за разваляне. Позовавайки се на практика на ВКС, въззивният съд е изложил съображения, че правото на едностранно извънсъдебно разваляне на договор може да бъде осъществено и с изявление за разваляне, формулирано в обстоятелствената част и петитума на исковата молба, с която се предявява иск за последиците от развалянето; За да настъпи ефекта на развалянето, трябва да се докажат предпоставките по чл. 87 ЗЗД, като развалянето се реализира, ако длъжникът не изпълни задълженията си в хода на производството по делото до изтичане на обективно подходящ, предвид конкретните обстоятелства, срок. След преценка на фактите по делото въззивният съд е приел, че предпоставките на чл. 87 ЗЗД са налице, тъй като ответникът - изпълнител не е ангажирал доказателства за частично или пълно изпълнение на поетите с договора задължения. Акцентирал е върху факта, че представените от ответника писмени доказателства, предназначени да установят твърдяното от него договорно изпълнение, представляват публично достъпни писмени документи, които не доказват изпълнение на конкретно поети задължения. Като негоден да докаже изпълнение на договора за изработка съдът е преценил и представения от ответника договор с „Херцог ЕООД. С оглед приетите за установени правнорелевантни факти въззивният съд е формирал решаващия извод, че след като ответникът не е изпълнил възложените с договора за изработка работи, включително в периода след връчване на исковата молба (05.02.2021 г.) до приключване на устните състезания по делото (21.03.2023 г.), договорът е развален на основание чл. 87 ЗЗД с произтичащите от това последици.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Йонкова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право