съдия Зафир Златаров

Avatar
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 104 от 26.06.1964 г.

Когато дворното място с жилищните и стопанските постройки на члена на ТКЗС и членовете на неговото домакинство се намира извън регулационния план на населеното място и те нямат друго дворно място с жилищни и стопански постройки, включени в регулационния план на същото или друго населено място, запазват ли правото на собственост върху този имот в реални граници и в каква площ или запазват правото на собственост, но не в реалните граници, а в границите на кооперативните блокове, като жилищните и стопанските постройки преминават в собственост на ТКЗС?