съдия Владимир Йорданов

съдия Владимир Йорданов
127 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №564/10.12.2019 по дело №2189/2019

Чия собственост става новопостроена постройка в съсобствено на няколко лица дворно място, в което има две сгради, в които има обекти на собственост на различни лица, без някой от съсобствениците на дворното място да е учредил право на строеж за постройката на останалите и ако постройката е свързана с част от несамостоятелните обслужващи помещения в една от сградите?

Решение №134/28.11.2019 по дело №2604/2018

Допустимо ли е въззивният съд по доводите за неправилност на първоинстанционното решение, съдържащи се във въззивната жалба, да препрати към мотивите на първостепенното решение при условията на чл.272 ГПК, или следва да изложи собствени мотиви по тях?

Решение №169/28.11.2019 по дело №2559/2018

Преюдициален ли е спорът по чл.19,ал.3 ЗЗД между същите страни и за същия имот по отношение на иска по чл.108 ЗС между същите страни и за същия имот и следва ли производството по иска по чл.108 ЗС да бъде спряно до приключване на делото по иска по чл.19,ал.3 ЗЗД вр. чл.362 ГПК?

Решение №170/28.11.2019 по дело №3962/2018

Поради неправилното приложение на правилото на чл. 109 ЗТСУ /отм./, което е видно от самите мотиви на въззивното решение, в които е прието, че разпоредбата на чл. 109, ал. 2 ЗТСУ /отм./, която е била отменена през 1990 г. (ДВ, бр. 31 от 1990 г. (отм.), е могла да бъде приложена през 1994 г., като по реда на тази разпоредба бъде отменена заповед №1286 /04.10.1994 г. на ОбНС – В. по чл. 100 ЗТСУ /отм./, която има значение за спора.

Решение №172/07.11.2019 по дело №71/2019

В случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко-продажба на името на единия съпруг, може ли да се установява пълна трансформация на лично имущество на основание чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./ и чл.23,ал.1 СК (от 2009 г.) от неучастващия в сделката съпруг?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО