Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Владимир Йорданов

съдия Владимир Йорданов

съдия Владимир Йорданов
149 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №174/13.10.2020 по дело №2013/2020

Дали наличието на висящо съдебно производство за поставяне под запрещение на едно лице или влязлото сила съдебно решение за поставяне на лицето под запрещение го лишава от дееспособност и от кой момент?

Определение №384/13.10.2020 по дело №1298/2020

След като броят на допуснатите до делба имоти съответства на броя на съделители, следва ли делбата по начало да се извършва чрез теглене на жребий?
Дали искането за присъждане на законната лихва представлява самостоятелен иск или последица от уважаването на главния иск?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №85/09.10.2020 по дело №4291/2019

Следва ли въззивният съд при уважаване на искова претенция по първоначалния иск, да разгледа и се произнесе по своевременно направено от ответниците възражение за изтекла придобивна давност?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №83/09.10.2020 по дело №3878/2019

Споровете по повод упражняване на фактическа власт върху реална част от съседен поземлен имот представляват ли противопоставяне на собственика на владението и пречка ли са за придобиване на реалната част по давност?

Определение №147/10.09.2020 по дело №1470/2020

По приложението на чл. 115, ал. 2 ЗС и чл. 14 ПВ - легитимирано лице ли е кредитор, да иска отбелязване в службата по вписванията на съдебно решение, постановено по иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, което е в полза на негов длъжник, ако този длъжник бездейства и по този начин застрашава удовлетворението на своя кредитор?