съдия Веска Райчева

Avatar
156 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №920/12.12.2019 по дело №3415/2019

Следва ли да се счита, че е налице и нов петитум на иска, ако ищецът е заявил изменение на основанието на иска си от договорна към извъндоговорна отговорност?

Определение №919/12.12.2019 по дело №3153/2019

При ревизиране на уговорено възнаграждение на адвокат по исков ред следва ли съдът да извърши оценка на спаведливостта и обосноваността на неговия размер предвид разпоредбите на чл.36, ал.2 ЗАдв и чл.14, ал.2 от Етичния кодекс?
Определение

Определение №515/29.11.2019 по дело №4453/2019

Когато страна по делото за осиновяване желае препис от решението по същото дело допустимо ли е служебно съдът да подменя искането й, като то го квалифицира като такова по чл.105 СК?

Решение №259/21.11.2019 по дело №969/2019

При последвала смяна на работодателя откога се счита за наложен запор съобразно разпоредбите на ГПК?

Решение №217/31.10.2019 по дело №1564/2019

За критериите при определяне справедливо обезщетение по смисъла на чл.52 ЗЗД с оглед задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното приложение на принципа на справедливостта.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО