съдия Веска Райчева

Avatar
161 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №138/02.03.2020 по дело №4250/2019

Представляват ли решенията на общото събрание на търговско дружество търговски сделки и приложими ли са по отношение на тях правилата за недействителност по ЗЗД, както и приложима ли е защита с иск по чл.135 ЗЗД чрез атакуване решение на общо събрание на търговско дружество?

Определение №76/13.02.2020 по дело №3709/2019

До каква степен искането на обяснения от работника по чл.193 КТ трябва да е конкретизирано, за да не се счита същото за формално, спазено ли е изискването за мотивиране на заповедта съобразно чл.195 КТ, когато има позовава на официални констатации в друг документ?

Решение №13/06.02.2020 по дело №2413/2019

Допустимо ли е тълкуване на действителната обща воля на страните по смисъла на чл.20 ЗЗД в производство по сключване на окончателен договор по чл.19, ал.3 ЗЗД?

Решение №12/04.02.2020 по дело №1814/2019

Относно предпоставките, при които възниква правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение, по отношение на работник придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Решение №14/04.02.2020 по дело №2590/2019

Кога следва да се приеме, че е открито нарушението по смисъла на разпоредбата на чл.194, ал.1 КТ и следва ли съдът да се произнася по този въпрос без да е направен довод за такъв порок на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО