Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Веска Райчева

съдия Веска Райчева

175 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №173/23.10.2020 по дело №515/2020

За задължението на съда да обсъди всички доказателства от значение за определяне обезщетение за неимуществени вреди от деликт по справедливост, като съобрази степента и броя на причинените травматични увреждания, вида на проведеното лечение и интензитета на търпените болки и страдания от пострадалата.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №172/22.10.2020 по дело №4085/2019

Възивният съд може ли да постанови обезсилване на първоинстанционното решение и прекратяване на производството по делото за констатирани нередовности на исковата молба едва при изготвяне на съдебния акт по съществото на спора?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №126/03.07.2020 по дело №4250/2019

Представляват ли решенията на общото събрание на търговско дружество търговски сделки и приложими ли са по отношение на тях правилата за недействителност по ЗЗД, както и приложима ли е защита с иск по чл.135 ЗЗД чрез атакуване решение на общо събрание на търговско дружество за разпределение на дивиденти?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №125/29.06.2020 по дело №3976/2019

Налице ли е нов правопораждащ факт при уважен иск по чл.135 ЗЗД на купувачите по предварителен договор по отношение на влязло в сила решение, с което, искът за обявяването му за окончателен е бил отхвърлен, но и по съображения различи от тези за принадлежността на правото на собственост?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №123/29.06.2020 по дело №3593/2019

Налице ли е преюдициален спор по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК при образувано производство, приключило с издаване на заповед за изпълнение, която не е връчена на длъжника, по отношение на иска по чл. 135 ЗЗД?