съдия Велислав Павков

Avatar
122 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №164/11.03.2020 по дело №4878/2019

Дължи ли въззивният съд даване на указания относно възможността да предприемат процесуални действия по посочване на относими доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция, поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания и допустими ли са доказателства пред въззивната инстанция във връзка с неточност на доклада и липсата на разпределение на доказателствената тежест в него?

Решение №37/18.02.2020 по дело №3369/2019

Нарушени ли са изискванията на чл.195, ал.1 КТ относно съдържанието на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, чрез посочване на периода на извършване на нарушението, а не на конкретна дата на извършването?

Решение №36/18.02.2020 по дело №3334/2019

До кой момент от процеса пред първоинстанционния съд може да се направи искане по чл.238, ал.1 ГПК?

Определение №73/12.02.2020 по дело №4051/2019

Следва ли липсата на съгласие на неучаствувал в сключен предварителен договор съпруг да се материализира само по съдебен ред по реда на чл.24, ал.4 СК или е достатъчно да липсват доказателства за дадено съгласие, за да не се обяви предварителния договор за окончателен?

Решение №10/13.02.2020 по дело №939/2019

Допустими ли са свидетелски показания за установяване привидност на сделка, при наличие на начало на писмено доказателство по делото?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО