съдия Веселка Марева

Avatar
165 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №109/12.03.2020 по дело №3322/2019

Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
Решение

Решение №8/13.03.2020 по дело №1322/2019

За преценка допустимостта на решението във връзка с надлежното представителство на Държавата по делото.

Решение №9/10.03.2020 по дело №1440/2019

Дали презумпцията на чл.69 ЗС е опровергана в отношенията между сънаследници когато фактическата власт на един от тях е установена и се осъществява въз основа на облигационно отношение - предоставено право на ползване от наследодателите?
За задължението на въззивния съд да отговори на наведените във въззивната жалба доводи и възражения.

Определение №25/31.01.2020 по дело №4906/2019

Относно очевидна неправилност на съдебния акт по причина, че съдът е счел, че не са изпълнения указанията, каквито в действителност не са дадени.

Решение №126/31.01.2020 по дело №352/2019

Когато недвижими имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита за оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО