съдия Васил Манчев

Avatar
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 111 от 11.11.1962 г. по гр. д. № 104/1962 г.

Дали е необходимо да се предявява насрещен иск от ответника (добросъвестен владелец) по ревандикационния иск, когато той поиска да му се заплати от ищеца - собственик стойността на подобренията, които е извършил в процесния имот?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО