Върховен касационен съд

4821 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №158/15.12.2020 по дело №1520/2020

Анотация 5 Р Е Ш Е Н И Е №158 Гр. София, 15 декември 2020 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 28.10.2020 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА При участието на секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №1520/20...

Определение №324/26.11.2020 по дело №2371/2020

Анотация ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 324 София, 26.11. 2020г. Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ ЕРИК ВАСИЛЕВ изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова ч.гр. дело № 2371 по описа за 2020г. и приема следното: Постъпила...

Определение №698/20.11.2020 по дело №2098/2020

Анотация 2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 698 гр. София, 20.11.2020 год. В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети ноември две хиляди и двадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков 2. Ерик Василев при секретаря в присъствието на прокурора...

Разпореждане №216/13.11.2020 по дело №

Анотация Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 216 гр. София, 13.11.2020 г. Борислав Белазелков – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8359 от 06.11.2020 г., образувана по молба вх. № 282333...

Определение №571/04.11.2020 по дело №455/2020

Анотация 6 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 571 София, 04.11.2020 година ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова Евгений Стайков изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№455/2020г. и...