съдия Василка Илиева

Avatar
111 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print

Решение №245/08.11.2019 по дело №4454/2018

Представлява ли нарушение на чл.2 ГПК,отказа на съда да уважи молба за допускане на юридическа промяна в данните за гражданско състояние по отношение на вписания в акта за раждане „пол“, поради липса на законодателство,което я урежда?
Предпоставка ли е предварителната хирургическа интервенция на външните полови белези на лицето, за да бъде уважена молбата му за юридическа промяна на пола?

Решение №244/04.11.2019 по дело №4114/2018

Допустимо ли е съдебно решение, с което съдът се е произнесъл без за това да е отправено до него съответно искане?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №762/25.10.2019 по дело №2435/2019

Следва ли да бъде конституиран органа по настойничеството,когато лицето е поставено под запрещение в производството по делото?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 638 от 01.08.2019 г. по гр. д. № 3832/2016 г.

Следва ли лице, чието задължение възниква при отправяне на особена покана, да бъде поканено втори път, за да изпадне в забава на длъжника и да започне да дължи лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?

Решение № 131 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 2963/2018 г.

Задължен ли е работодателят да обяви извършването на съкращение и задължен ли е да изиска от работниците и служителите информация за образованието и квалификациите, които притежават преди да открие процедура по подбор?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО