съдия Виолета Христова

Avatar
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

Постановление № 5 от 30.11.1981 г.

За изменение и допълнение на постановление № 5 от 16.XI.1970 г. на Пленума на Върховния съд на Република България за обобщаване практиката на съдилищата по някои въпроси на задълженията за издръжка.