съдия Васил Христакиев

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №118/07.02.2020 по дело №51/2019

За правомощията на въззивния съд за служебно попълване на делото с факти и доказателства.

Определение №41/23.01.2020 по дело №2951/2019

Подлежи ли на вписване по реда на ПВ, респ. в имотния регистър, пристъпването към изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни активи – недвижими имоти на търговско предприятие, предмет на особен залог.

Определение № 371 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1389/2018 г.

По отношение мотивиране спирането на производството по исковете по чл. 76, ал. 1 ЗМГО.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО