loader image
Страницата се зарежда...

съдия Емилия Василева

263 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

След възобновяване на спряно във връзка с откриване на производство по несъстоятелност висящо исково производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ срещу длъжника, последното следва ли да продължи с участието само на синдика и кредитора - ищец, чието вземане е изключено от списъка на приетите от синдика вземания /чл. 637, ал. 3, т. 1 ТЗ/, или производството следва да продължи и със задължителното участие на подалите възражения по реда на чл. 692, ал. 3 ТЗ кредитори, ако вземането на ищеца е било включено в списъка на приетите вземания, но в производството по чл. 692, ал. 4 ТЗ е било изключено /чл. 637, ал. 3, т. 2 ТЗ/? (Производството по предявения от К. Н. Карипиди, руски гражданин, постоянно пребиваващ в Република България, срещу „Инфинит Уелт К.“ ИНК и „Еко Мак В.“ ЕООД, конституирани в качеството им на възразили по чл. 690 ТЗ кредитори, иск с правно основание чл. 422 ГПК във връзка с чл. 535 ТЗ, във връзка с отношенията между К. Н. Карипиди и „Мосстрой - Варна” АД /н./)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

1. Каква е доказателствената сила на частен документ, съдържащ признание на задължението, чиято автентичност е своевременно оспорена по реда на чл. 193 ГПК от страната, която го е подписала?
2. Каква е доказателствената сила на представени заверени от страната преписи при направено изрично искане за представяне на оригиналите на основание чл. 183 ГПК?
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!