съдия Татяна Върбанова

Avatar
146 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №15/19.02.2020 по дело №146/2019

Oтносно приложението на чл.52 ЗЗД и чл.51, ал.2 ЗЗД.

Определение №62/07.02.2020 по дело №1034/2019

Следва ли въззивният съд да се позове на прието в първа инстанция заключение на вещо лице, без да го обсъди с другите доказателства по делото?
Следва ли въззивният съд да изложи мотиви какво включва обезщетението по чл.61, ал.1 ЗЗД в случаите, когато са извършени СМР извън предмета на договора за обществена поръчка?

Решение №156/15.11.2019 по дело №2875/2018

За приложението на чл.103 ЗЗД и чл.104 ЗЗД при договорна компенсация.

Определение №583/22.10.2019 по дело №146/2019

Относно приложението на чл.52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Решение №113/17.10.2019 по дело №2820/2017

Относно задължението на въззивния съд да изложи мотиви към решението, съответстващи на изискванията по чл. 236, ал. 2 ГПК.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО