loader image
Страницата се зарежда...

съдия Боян Цонев

270 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Има ли право на обезщетение по чл. 2б ЗОДОВ за цялата продължителност на забавеното производство страната, която е встъпила като наследник на починала страна по делото? Как следва да се прилага принципът на справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 2б ЗОДОВ и задължен ли е съдът да обсъди и съобрази всички правно-релевантни факти и да оцени тяхното значение и тежест при определяне на размера на това обезщетение? (По искове с правни основания чл. 2б ЗОДОВ и чл. 86 ЗЗД на физически лица срещу Софийски градски съд и Върховен административен съд за обезщетение на вреди във връзка със забавено правосъдие и разглеждане и решаване в неразумен срок на административно дело)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Разполага ли лицето, осъществяващо работодателските функции (власт), докато е в отпуск и има заместник с компетентност (правомощия) да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя?

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Длъжен ли е съдът да обсъди всички събрани свидетелски показания в тяхната съвкупност и взаимна връзка с останалите доказателства по делото, както и да прецени тяхната достоверност и се обоснове защо кредитира едни и не кредитира други при противоречие между тях?
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!