съдия Светла Цачева

Avatar
392 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 124 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 3057/2018 г.

Отговаря ли общината за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистено от сняг и/или лед улично платно?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 524 от 17.06.2019 г. по гр. д. № 1732/2019 г.

Отговаря ли държавата за вреди, претендирани от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за уреждане на правните последици от противоконституционна норма?

Решение № 168 от 12.06.2019 г. по гр. д. № 2476/2018 г.

Kакви са правните последици на вписването на договор в регистъра на корабите при Изпълнителната агенция "Морска администрация", наети по договор за беърбоут чартър, когато корабът е нает от лице, непопадащо в обхвата на тези по чл. 39а, ал. 1 КТК и е плавал под българско знаме?
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички въведени във въззивната жалба оплаквания за неправилност на първоинстанционното решение?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 458 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1332/2019 г.

Относно периода на действие на решението на общото събрание на етажната собственост за определяне размера на паричните вноски за разходи за управление и поддържане на общите части на сградата и прилага ли се автоматично размерът на таксите, определен за предходна година, когато решението на общото събрание на етажната собственост за следващата година е отменено по съдебен ред.

Определение № 237 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1477/2019 г.

Следва ли при преценката за наличие на предпоставките по чл. 83 ГПК да се изхожда от евентуални предположения за доходи и/или имущество и какъв е обхвата на преценката на съда за липса на достатъчно средства на страната да заплати държавна такса и разноски?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО