съдия Тотка Калчева

Avatar
177 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 4 от 25.02.2009 г. по търг. д. № 395/2008 г.

За действителността на уговорката за неустойка, респ. за нищожност на клаузата поради противоречие с добрите нрави, когато неустойката за забава се определя като процент върху главницата без краен срок за начисляването й.
Решение

Решение № 609 от 15.01.2009 г. по търг. д. № 323/2008 г.

От какъв порок страда въззивното решение, когато с него съдът не се е произнесъл по част от направените възражения за прихващане? М. ли да се правят последователни възражения за прихващане под условие, че насрещното вземане не е вече погасено в резултат на предходното възражение за прихващане?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО