съдия Тотка Калчева

Avatar
180 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print

Решение № 146 от 01.11.2017 г. по т. д. № 2615/2016 г.

Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор?
Решение

Решение № 117 от 20.07.2017 г. по т. д. № 3313 / 2014 г.

Длъжен ли е въззивният съд, за да отхвърли възражението за недействителност по чл. 40 ЗЗД, да отчете всички обстоятелства, свързани с интереса на представлявания и мотивите на представителя да сключи договора?
Решение

Решение № 118 от 20.07.2017 г. по т. д. № 2179 / 2016 г.

Относно приложението на разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки във връзка с отговорността на застрахователя по застраховка „Отговорност на превозвача”.
Решение

Решение № 40 от 29.06.2017 г. по т. д. № 2448 / 2015 г.

Относно допустимостта на предявен иск за установяване на нищожност на арбитражна клауза.
Решение

Решение № 71 от 29.06.2017 г. по т. д. № 461 / 2016 г.

Относно тълкуване на клаузите на договора и задълженията на въззивния съд за произнасяне по спорния предмет на делото. Относно съответствие на въззивния акт с разрешенията по т.17 на ТР № 4/13г. на ОСГТК на ВКС и постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 108/22.07.14г. по т.д.№ 2418/13г. на І т.о.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО