съдия Тотка Калчева

Avatar
177 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 7 от 14.03.2018 г. по т. д. № 926/2017 г.

Може ли да се оттегля предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ, ако оттеглянето е направено преди изтичане на неговия срок?
Решение

Решение № 145 от 01.12.2017 г. по т. д. № 2587/2016 г.

Допустимо ли е приложението на чл. 152 ЗЗД при търговските сделки, както и в случай, че уговорката за обратно изкупуване е била постигната със споразумение, подписано значително по-късно от основния предварителен договор, за който съдът е приел, че има фидуциарен характер?
Решение

Решение № 146 от 01.11.2017 г. по т. д. № 2615/2016 г.

Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор?
Решение

Решение № 118 от 20.07.2017 г. по т. д. № 2179 / 2016 г.

Относно приложението на разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки във връзка с отговорността на застрахователя по застраховка „Отговорност на превозвача”.
Решение

Решение № 117 от 20.07.2017 г. по т. д. № 3313 / 2014 г.

Длъжен ли е въззивният съд, за да отхвърли възражението за недействителност по чл. 40 ЗЗД, да отчете всички обстоятелства, свързани с интереса на представлявания и мотивите на представителя да сключи договора?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО