съдия Тотка Калчева

Avatar
180 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print
Решение

Решение № 88 от 04.07.2018 г. по т. д. № 1728/2017 г.

За приложението на разпоредбата на чл. 95 ЗЗД в случай, че кредиторът е банка, а изпълнението се извършва чрез заверяване на сметка в същата банка съгласно чл. 305 ТЗ.
Определение

Определение № 296 от 07.06.2018 г. по т. д. № 2781/2017 г.

За правомощията и задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства и всички, направени от страните доводи и възражения по делото.
Определение

Определение № 249 от 18.05.2018 г. по т. д. № 2687/2017 г.

Относно задължението за доставка на вещ - наличието на доминицилирана уговорка за местоизпълнението представлява ли косвено доказателство за надлежното изпълнение на лицето, намиращо се (в т. ч. развиващо своята професионална дейност и ракламиращо се) на адреса?
Решение

Решение № 7 от 14.03.2018 г. по т. д. № 926/2017 г.

Може ли да се оттегля предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ, ако оттеглянето е направено преди изтичане на неговия срок?
Решение

Решение № 145 от 01.12.2017 г. по т. д. № 2587/2016 г.

Допустимо ли е приложението на чл. 152 ЗЗД при търговските сделки, както и в случай, че уговорката за обратно изкупуване е била постигната със споразумение, подписано значително по-късно от основния предварителен договор, за който съдът е приел, че има фидуциарен характер?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО