loader image
Страницата се зарежда...

съдия Тотка Калчева

Avatar photo
254 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За обхвата на застрахователното покритие по задължителна застраховка „Професионална отговорност на проектанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор“. (По иск на „Линднер България“ ЕООД против ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ във връзка с чл. 171, ал. 1 ЗУТ за заплащане на сумата от 150 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за вреди от лошо изпълнение на задълженията на застрахования проектант „Архитектурно бюро Димитров“ ООД по договор за извършване на проекто-проучвателни работи)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За възможността с последващи решения на Общо събрание на акционерите и на Съвета на директорите да се отлага изпълнението на влязло в сила решение по чл. 247а ТЗ за разпределение на част от печалбата на дружеството като дивидент. (По иск на „Дойч инвест“ ЕООД против „Технострой – инженеринг 99“ АД за заплащане на дивидент)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!