loader image
Страницата се зарежда...

съдия Теодора Гроздева

234 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №60459/29.12.2021 по дело №4311/2021

Длъжен ли е въззивният съд да спазва дадените от ВКС задължителни указания по приложението на закона по чл. 294, ал. 1 ГПК, предл.2?
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Решение по чл. 307 ГПК

Решение №60168/23.12.2021 по дело №4047/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение за недопускане

Определение №60171/23.12.2021 по дело №4876/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №60457/22.12.2021 по дело №3941/2021

1. Подаването на искане за издаване на заповед за изземване на земеделски имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ и провеждането въз основа на това искане на административно производство за издаване на заповед за изземване на имотите по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се смущава владението или които прекъсват придобивната давност на основание чл. 116 ЗЗД, б.“б“ или б.“в“?
2. Горепосочените действия смущават ли владението и прекъсват ли придобивната давност, когато искането е за издаване на заповед за изземване на земеделските имоти от лице, което е различно от владелеца на имотите и владелецът не е бил страна в административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ?
3. Горепосочените действия смущават ли владението и спират ли или прекъсват ли придобивната давност, ако административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ е завършило с отказ за издаване на заповед за изземване или с определение за прекратяване на това производство?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60452/07.12.2021 по дело №1393/2021

При липса на въведен „Имотен регистър“ и продължаващо вписване при условията на Правилника за вписванията по партида на собственика /персонална, а не реална система на вписванията/, може ли да се приеме, че вписването на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот няма оповестително действие, само на основание на това, че след издаването на нотариален акт за поправка на грешка в първоначалния нотариален акт относно землището, в който се намира имотът, не е била създадена нова помощна имотна партида, а нотариалният акт за поправка на грешката е отбелязан в първоначално създадената за имота помощна партида? Въпросът е свързан с това, при действаща персонална система на вписванията, какво е правното значение на помощната имотна партида по чл. 33б ПВ за валидността и действието на вписването на актове по чл. 4, б. а ПВ.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!