Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Соломон Розанис

съдия Соломон Розанис

Avatar
6 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Соломон Розанис е роден е на 9 ноември 1919 г. в Русе, потомък е на евреи-сефаради, с родословие от испанското селище Кастелви де Розанес, в близост до Барселона. Той е най-малкият от 4 деца, единствен остава в България след изселването на семейството му в Израел в началото на 1950-те години. През 1938 г. се записва като студент по право в Софийския университет, а се дипломира едва в 1945 г., тъй като следването му съвпада с репресиите срещу евреите. Съдийската си практика започва в Русенския окръжен съд, на който става председател през 1960 г. От 1966 до 1992 г. е върховен съдия по граждански дела във Върховния съд на Република България. Почива на 5 август 2004 г.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 148/1986 от 10.12.1986 г.

Какъв е наследственият дял на преживелия съпруг от наследството на починалия, когато някои или всички деца са се отказали от неговото наследство?
Пленум на ВС

Постановление № 1/79 от 28.05.1979 г.

По някои въпроси на неоснователното обогатяване.
Пленум на ВС

Постановление № 4/75 г. от 30.10.1975 г.

По някои въпроси на непозволеното увреждане.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 59/1974 от 03.06.1974 г.

Относно възможността причинителят на щетата да противопостави възражение за виновно съпричиняване на щетата и от други лица при суброгирането в изпълнителния процес по чл. 326, ал. 1 ГПК /отм./ на лицето, отговарящо за неговите действия съгласно чл. 49 ЗЗД.
Пленум на ВС

Постановление № 3/73 от 29.03.1973 г.

Основен принцип на облигационното право на Република България е изпълнението на поетите по договор задължения и постигането на тези реални цели, които страните са преследвали със сключването на договора - чл. 87 ЗЗД.