loader image
Страницата се зарежда...

съдия Маргарита Соколова

Avatar photo
224 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За приложението на чл. 67, ал. 2 ЗС /отм./, когато правото на строеж е учредено върху държавен, съответно общински терен. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Определение за недопускане

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли съдът при приложението на чл. 52 ЗЗД да обсъди и анализира всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на комплексната им оценка да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост? (По искове на пациент срещу „Аджибадем С. К. УМБАЛ Т.“ ЕАД за обезщетяване на неимуществени и имуществени вреди, причинени вследствие на оперативно и следоперативно лечение)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За проверка правилността на извода на въззивния съд, че признанието на положителен установителен иск за собственост на поземлен имот /съответно на идеална част от него/ води до недопустимост на иска поради липса на правен интерес и съответно - до прекратяване на производството, както и на извода, че правилото, според което правото на собственост може да се придобие на основание придобивна давност, само ако вече не е придобито по друг начин, намира приложение и в случай като настоящия, при който единият от съпрузите е придобил по завещание идеална част от урегулиран поземлен имот, от който впоследствие са образувани два урегулирани поземлени имота, върху единия от които съпрузите са упражнявали фактическа власт и давността е изтекла по време на брака им.
Определение за недопускане

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустимо ли е изменение на предявен иск без надлежно искане на ищеца за това? (По искове между физически лица за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди, произтичащи от различни обидни и клеветнически думи и изрази, съдържащи се в публикация – коментар в профила на ответника, регистриран във Фейсбук)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Носят ли отделните съдилища деликтна отговорност за постановените от тях актове? (По иск от физическо лице срещу Административен съд – Варна за обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в стрес, безпокойство и психически страдания, причинени от съдържаща се в мотиви на съдебен акт оценка за личността на ищеца)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!