loader image
Страницата се зарежда...

съдия Соня Найденова

16 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Допустимо ли е съдът да извършва преценка на възможността за заплащане на разноски за вещо лице въз основа на теоретични и несигурни доходи от управление на имущество на лицето? (По искане за освобождаване от заплащане на разноски за допусната съдебна експертиза по дело срещу ПРБ с основание чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от бездействие на лица, на които ответникът е възложил работа в посочен времеви период)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Какво е по вид съединяването на исковете с един и същи петитум на различни основания и допустимо ли е алтернативно им съединяване? В частност алтернативно ли е съединяването на искове по чл. 108 от ЗС, предявени съответно на основание придобиване на претендираното право на собственост въз основа на сделка и на основание добросъвестно и недобросъвестно владение и съдът ако уважи иска на едно от основанията - сделка, дължи ли произнасяне по другите основания за придобиване на правото на собственост? (По иск на „Ефнак” ЕООД срещу физически лица с правно основание чл. 108 ЗС относно два земеделски имота, като спорът е възникнал по повод твърдението на ищеца, че само той е собственик на имотите, предмет на иска, които са били обект на нищожна на съдебната делба, като ищецът сочи и алтернативни основания - придобивна давност при добросъвестно владение или при недобросъвестно владение)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За допустимостта на самостоятелен иск по чл. 76, ал. 2 ЗН за прогласяване нищожност на съдебна делба от неучаствалия в делбата съсобственик.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!