съдия Мария Славчева

Avatar
152 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 94 от 02.03.2012 г. по търг. д. № 133/2010 г.

Относно въпроса за доказателствената стойност на частния свидетелстващ документ.
Решение

Решение № 239 от 21.06.2013 г. по търг. д. № 188/2011 г.

Счита ли се за осъществено плащането на застрахователното обезщетение със задължаването на сметката на застрахователя или за да е валидно, следва да се установи и постъпването на сумата по сметката на застрахования ?
Решение

Решение № 204 от 05.09.2013 г. по търг. д. № 1158/2010 г.

Дали реалното ползване на имота от лицето, което го държи без основание е факт с правно значение при спор по чл.59 ЗЗД, който поддържа, че е разрешен от въззивния съд в противоречие със задължителната практика на ВКС и с практиката на съдилищата, обективирана според него в приложените към изложението му съдебни актове?
Решение

Решение № 205 от 03.09.2013 г. по търг. д. № 37/2011 г.

Предоставено ли е надлежно правомощие на доставчика на електрическа енергия за извършване на корекция на дължими от потребителя суми за изминал период?
Решение

Решение № 208 от 02.09.2013 г. по търг. д. № 364/2011 г.

Съставлява ли процесуална предпоставка за допустимост на иска срещу Г. фонд предвидената в чл. 288, ал. 11 от Кодекса на застраховането административна процедура, предявен за заплащане на обезщетения за вреди от ПТП, настъпило при действието на отменения Закон за застраховането?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО