съдия Светла Чорбаджиева

Avatar
23 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print

Решение № 7 от 05.06.2019 г. по т. д. № 2378/2017 г.

Допустимо ли е да се въвеждат за първи път нови нарушения като основания за отмяна на решения на Общото събрание на дружеството след изтичането на преклузивния срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ за предявяване на конститутивния иск?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 324 от 30.05.2019 г. по т. д. № 1991/2018 г.

Приложима ли е разпоредбата на чл. 40 ЗЗД към договори, сключени от дружество с ограничена отговорност чрез управителя му?
Определение

Определение № 565 от 15.08.2018 г. по т. д. № 504/2018 г.

Относно наличието на съпричиняване на вредоносния резултат в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол.
Определение

Определение № 564 от 14.08.2018 г. по т. д. № 2847/2017 г.

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доказателства в мотивите си и да формира изводите си въз основа на съвкупната им преценка или може да ги основе само на избрани от него доказателства?
Решение

Решение № 75 от 02.08.2018 г. по т. д. № 1712/2016 г.

По кой ред се довършват започналите до влизане в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове производства по искове за плащане на суми по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, субсидирани от ЕС със средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове, предявени преди 25 декември 2015 г. – датата на влизане в сила на ЗУСЕСИФ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО