Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Симеон Чаначев

съдия Симеон Чаначев

съдия Симеон Чаначев
78 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №71/28.01.2020 по дело №2152/2019

При създадено противоречие по въпрос, касаещ специални знания, когато по делото са приети две единични експертизи и една от страните е поискала разширяване на единичната експертиза в тройна, задължен ли е съда да допусне и назначи такава?

Решение №181/09.12.2019 по дело №3845/2018

Допустимо ли е кораб, нает от лице, което не попада в обхвата на лицата по чл. 39а, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване да бъде вписан в регистъра на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, респ. допустимо ли е лице, което не е българско юридическо лице да бъде наемател, респ. пренаемател по договор за беърбоут чартър на кораб, плаващ под български флаг?
Обхваща ли се отговорността на беърбоут чартьора пред трети лица, установена в разпоредбата на чл. 199з от КТК отговорност за вреди на членове на екипажа, произтичащи от неизплатени трудови възнаграждения за службата им на кораба?
Длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните?

Решение №155/26.11.2019 по дело №3867/2018

Допустимо ли е събирането на гласни доказателства чрез свидетелски показания за установяването на положен извънреден труд от страна на работник по трудово правоотношение?

Определение № 399 от 06.11.2018 г. по гр. д. № 3281/2018 г.

За обхвата на преценката на съда за липса на достатъчно средства на страната да заплати държавна такса.
Решение

Решение № 113 от 24.07.2018 г. по гр. д. № 5446/2016 г.

Неизпълнението на императивната разпоредба на чл. 262, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК от първоинстанционния съд, при администриране на подадената въззивна жалба, явява ли се процесуално нарушение от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно?