съдия Симеон Чаначев

съдия Симеон Чаначев
76 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print

Решение №155/26.11.2019 по дело №3867/2018

Допустимо ли е събирането на гласни доказателства чрез свидетелски показания за установяването на положен извънреден труд от страна на работник по трудово правоотношение?

Определение № 399 от 06.11.2018 г. по гр. д. № 3281/2018 г.

За обхвата на преценката на съда за липса на достатъчно средства на страната да заплати държавна такса.
Решение

Решение № 113 от 24.07.2018 г. по гр. д. № 5446/2016 г.

Неизпълнението на императивната разпоредба на чл. 262, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК от първоинстанционния съд, при администриране на подадената въззивна жалба, явява ли се процесуално нарушение от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно?
Решение

Решение № 82 от 21.07.2017 г. по гр. д. № 3249 / 2016 г.,...

При преценка дали дадения от работодателя срок е разумен и достатъчен, съдът би ли следвало да се съобрази с обстоятелството, че работникът или служителят познава документацията, която ще послужи за основа на обясненията му, както и че е организирал добре защитата си, не възнамерява да представи възражения, обяснения и доказателства в подкрепа на същите обяснения, което е видно от подробни възражения по констативен протокол, в който нарушенията на трудовата дисциплина са установени и подробно описани?
Решение

Решение № 83 от 20.07.2017 г. по гр. д. № 3608 / 2016 г.

Налице ли е вероятна недопустимост на съдебния акт, предвид данните за нередовност на исковата молба.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО