съдия Светла Бояджиева

Avatar
177 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №171/09.10.2019 по дело №61227/2016

За процесуалните правомощия на въззивния съд при оспорено заключение на вещото лице и при направено искане съдът да назначи друго или повече вещи лица.

Определение №662/03.10.2019 по дело №1861/2019

Относно критериите за справедливост по смисъла на чл.52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди,претърпени от пострадалото лице при незаконно наказателно производство.

Решение № 140 от 25.07.2019 г. по гр. д. № 3538/2018 г.

Когато не са платени обезщетения и не е проведена докрай процедурата по отчуждаване на недвижим имот за улица и имотът е останал в патримониума на собствениците, то неплатените обезщетения представляват ли обогатяване на общината, която е провеждала тази процедура и обеднели ли са собствениците с пазарната стойност на имота, след като не са загубили собствеността?

Решение № 114 от 29.05.2019 г. по гр. д. № 3715/2018 г.

Има ли право на вземане за подобрения в имот лицето, с което собственикът на имота е живял на семейни начала, само защото разноските са извършени по време на съвместното им съжителство?

Решение № 43 от 28.05.2019 г. по гр. д. № 2474/2018 г.

Вредата за взискателя само в хипотезата на неразпределена събрана сума от публичната продан ли настъпва или са възможни и други хипотези за реално настъпили вреди за кредитора взискател, когато не се формира сума за получаване по разпределение?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО