съдия Светла Бояджиева

Avatar
182 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №240/20.01.2020 по дело №1023/2019

За задължението на въззивния съд да обсъди събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните.

Решение №262/16.01.2020 по дело №1861/2019

За приложението на чл.52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива от незаконно обвинение в престъпление.

Решение №241/16.12.2019 по дело №916/2019

Длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните?
Относно приложението на чл. 199з КТК,

Решение №242/06.12.2019 по дело №3570/2019

Спорът не е за собственост върху недвижим имот, а за облигационно вземане. Естеството на спорното облигационно отношение относно изпълнението на задължения на собственици в обект в етажна собственост за заплащане на разходи по чл.50 ЗУЕС и чл.51 от ЗУЕС не налага съвместна процесуална легитимация на съпрузите,които имат качеството на обикновени, а не на необходими другари.Когато предявяването на иск не е свързан с правото на разпореждане със собственост или вещно право върху общите вещи от съпружеската имуществена общност,а до действие на управление, както е в случая,другият съпруг няма обезпечено право на участие по делото като негов необходим другар, участник в неделимо процесуално правоотношение.

Решение №186/26.11.2019 по дело №3766/2018

Съобразен ли е интересът на всяко от децата с оглед решаващите изводи на въззивния съд, че международно компетентен да се произнесе по предявените искове е испанския съд, а не българския съд, поради което първоинстанционното решение е недопустимо?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО