съдия Розинела Янчева

Avatar
5 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №114/03.10.2019 по дело №3472/2018

Относно преценката на съда на експертните заключения, когато становищата на вещите лица са противоречиви, и относно изискването да мотивира преценката си, като изложи причините, поради които възприема или не съответно депозираното заключение.

Решение № 117 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 2781/2018 г.

Какви са критериите, по които се установяват границите на поземлените имоти в кадастралната карта?

Решение № 95 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2609/2018 г.

Какви обстоятелства трябва да бъдат изследвани от съда при оспорване на констативен нотариален акт за собственост по наследство и давност (давност и наследство)?

Решение № 96 от 10.06.2019 г. по гр. д. № 2756/2018 г.

Кой от вариантите за разпределение по чл. 353 ГПК следва да избере съдът, когато има две експертизи, коренно различаващи се в оценката на отделните имоти и формирането на дяловете, едната от които е оспорена, а другата - не?

Решение № 73 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 890/2017 г.

Придобива ли право на собственост купувач на публична продан, ако преди влизане в сила на възлагателното постановление е било отменено изпълнителното основание?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО