съдия Розинела Янчева

Avatar
14 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №7/09.01.2020 по дело №4694/2019

Следва ли да се събира такса за направено служебно вдигане на наложена възбрана в изпълнение на чл. 433, ал. 3 ГПК при прекратяване на изпълнителното производство?

Решение №162/18.12.2019 по дело №761/2019

Прекъсва ли се придобивната давност на владелеца по предварителен договор, по смисъла на чл. 116, б. а ЗЗД, във вр. с чл. 84 ЗС – поради признание на правото на собственост на собственика, когато по време на течението на придобивната давност владелецът е предявил иск срещу собственика за обявяване на предварителния договор за окончателен (чл. 19, ал. 3 ЗЗД)?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №190/11.11.2019 по дело №4003/2019

Налице ли е преюдициалност на иск по чл. 30 ЗН по отношение на вече предявен иск за собственост по реда на чл. 124 ГПК, с който същите ищци претендират завещания имот поради нищожност на завещанието?

Решение №151/24.10.2019 по дело №3988/2018

Има ли доказателствена стойност представеното и прието като доказателство по делото решение на поземлена комисия (на хартиен носител като заверен препис), като извлечение от специализирания софтуер, при своевременно направени възражения относно авторството и съдържанието му и при липса на оригиналното решение?

Решение №132/21.10.2019 по дело №1139/2019

Приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 2 ЗС в случаите, когато съсобствеността между две или повече лица е придобита по силата на административни заповеди по ЗТСУ (отм.) и в самите тези заповеди не е посочена идеалната част, която се полага на всеки съсобственик?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО