съдия Ради Стефанов

Avatar
2 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 88 от 12.09.1962 г.

Следва ли чл. 51, ал. 2 ЗЗД да намери приложение в случаите, когато и пострадалото при злополуката малолетно или непълнолетно дете е допринесло за настъпването на вредоносния резултат поради неупражнен върху него от родителите му надзор?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 45/1960 от 01.04.1960 г. по тълк. д. № 45/1960 г.

Намират приложение разпоредбите на чл. 33 ЗС в случаите, при които в съсобствен парцел съществуват отделно самостоятелни сгради, принадлежащи на различни собственици, и всеки отделен собственик желае да продаде своята сграда със съответните идеални части от общото място?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО