съдия Петя Хорозова

Avatar
42 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №710/02.12.2019 по дело №2241/2019

Дали след като е предявен иск по чл.422 ГПК за установяване на вземането и впоследствие разпореждането за незабавно изпълнение бъде отменено, разглеждането на делото по установителния иск следва да продължи; както и дали когато въпреки липсата на предпоставките на чл.417 т.2 ГПК е била издадена заповед за изпълнение и кредиторът е предявил в срок иска по чл.422 ГПК, същият е допустим?

Решение №117/31.10.2019 по дело №1852/2018

Относно обективното съединяване на искове за неустойка.

Решение № 102 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2053/2018 г.

Дали предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ може да се оттегля преди изтичане на неговия срок?

Решение № 19 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2511/2017 г.

Относно характера на винкулираните акции съгласно чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ и правните последици от прехвърлянето им.

Решение № 369 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 647/2018 г.

В случаите, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 ЗОЗ в ТР е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на СД са заличени от ТР, налице ли са предпоставките на закона за прекратяване на акционерно дружество по реда на чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО