Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Надя Зяпкова

съдия Надя Зяпкова

167 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 345 от 12.11.2012 г. по гр. д. № 481 / 2012 г.

От кой момент тече 6-месечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД, в рамките на който кредиторът трябва да предяви иск срещу длъжника и от кой момент задължението става предсрочно изискуемо, по който правен въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителна практика на Върховния касационен съд, изразена с Р. № 58/15.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 584/2008 г., ТК, ІІ т. о.; Р. № 130/27.10.2009 г. по т. д. № 139/2009 г., ТК, І т. о., постановени в производство по чл. 290 ГПК ?
Решение

Решение № 327 от 29.10.2012 г. по гр. д. № 342/2012 г.

Как следва да се определи цената и родовата подсъдност на иска, когато предмет на същия е разваляне на договор само по отношение на идеални части от прехвърленото с него право на собственост-въз основа на данъчната оценка за целия имот или само на процесните идеални части?
Решение

Решение № 315 от 12.01.2012 г. по гр. д. № 1456/2010 г.

При дадено разрешение от съда за неограничено пътуване на детето, достатъчно защитен ли е неговият интерес , предвид факта, че родителят на който са предоставени родителските права сам ще преценява възможността за пътуване и не влиза ли това в противоречие с разпоредбата на чл. 76, т. 9 ЗБДС, която дава право на всеки родител на самостоятелна преценка по този въпрос?
Решение

Решение № 313 от 17.02.2012 г. по гр. д. № 62 / 2011 г.

Дали при наличие на одобрено от съда споразумение по чл. 99, ал. 3 СК от 1985г./отм./, в което е посочено, че офисът остава съсобствен между двамата бивши съпрузи, дали в последващ исков процес може да се установява наличие на пълна трансформация, в противоречие с решение №296 от 15.06.2010г. по гр.д.№422/2009г. на Върховния касационен съд, ІІг.о.? Дали при наличие на одобрено от съда споразумение по чл. 99, ал. 3 СК от 1985г./отм./, в което е посочено, че апартаментът остава съсобствен между двамата бивши съпрузи, дали в последващ исков процес може да се установява наличие на частична трансформация, е разрешен при противоречива съдебна практика – №907 от 30.11.2006г. по гр.д.№635/2005г. на ВКС, ІІг.о.?
Решение

Решение № 313 от 17.02.2012 г. по гр. д. № 62/2011 г.

Дали при наличие на одобрено от съда споразумение по чл. 99, ал. 3 СК от 1985г./отм./, в което е посочено, че офисът остава съсобствен между двамата бивши съпрузи, дали в последващ исков процес може да се установява наличие на пълна трансформация, в противоречие с решение №296 от 15.06.2010г. по гр.д.№422/2009г. на Върховния касационен съд, IIг.о.? Дали при наличие на одобрено от съда споразумение по чл. 99, ал. 3 СК от 1985г./отм./, в което е посочено, че апартаментът остава съсобствен между двамата бивши съпрузи, дали в последващ исков процес може да се установява наличие на частична трансформация, е разрешен при противоречива съдебна практика – №907 от 30.11.2006г. по гр.д.№635/2005г. на ВКС, IIг.о.?