съдия Надежда Зекова

Avatar
137 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 375 от 28.12.2012 г. по гр. д. № 1347/2011 г.

Относно доказателствената сила на частен свидетелстващ документ и тежестта на доказване,като разрешен в противоречие с решение № 748 от 17.02.11г.по гр.дело № 801/09г.и решение № 506 от 8.09.10г.по гр.дело № 705/09г.на ВКС,IV г.о.,постановени по реда на чл. 290 ГПК.
Решение

Решение № 337 от 05.10.2012 г. по гр. д. № 1269/2011 г.

Oтносно съществуването или несъществуването на едно правоотношение, от което зависи изхода на спора, само ако е надлежно сезиран с иск, поради липса на трайна и задължителна практика на ВКС по същия.
Решение

Решение № 281 от 21.06.2012 г. по гр. д. № 1240/2011 г.

Как следва да се тълкува понятието „ неимуществени вреди”, които да подлежат на обезвреда по реда на чл.2, т.2 ЗОДОбВ?
Решение

Решение № 283 от 16.07.2012 г. по гр. д. № 1105/2011 г.

Следва ли сумите,получени от продажба на имущество,за което се твърди,че е придобито с пари от престъпна дейност,да се признават за доход на проверяваното лице с оглед предпоставките на чл. 28 ЗОПДИППД,като разрешен в обжалваното решение в противоречие със задължителна съдебна практика ?
Решение

Решение № 263 от 30.05.2012 г. по гр. д. № 527/2011 г.

Пасивната материалноправна легитимация на по-горестоящия орган, с който се сключва трудовия договор при спора за законността на неговото прекратяване с оглед разпоредбата на чл.61, ал.2 КТ?