съдия Найден Райчев

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 137а от 17.11.1955 г.

При отказ от наследство какво става с частта на отказалия се, когато другите наследници са приели наследството, но един от тях е прехвърлил вече наследственото си право по реда на чл. 212 ЗЗД?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 142-6 от 11.11.1954 г.

Допустимо ли е да се предявява иск за разваляне на двустранен договор от изправния кредитор спрямо неизправния длъжник, който договор кредиторът може да развали с едностранно волеизявление съгласно чл. 87, ал. 1 ЗЗД?
Пленум на ВС

Постановление № 1/53 от 13.07.1953 г.

За формата и съдържанието на решението и присъдата.