съдия Недко Иванов

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Пленум на ВС

Постановление № 3/86 от 17.06.1986 г.

Oграничителното действие на разпоредбата на чл. 38, ал. 2 ЗНО отнася ли се и до случаите, когато наемният договор с наемателя на ведомствено жилище е прекратен по чл. 29, б. л КТ?
Пленум на ВС

Постановление № 5/79 от 13.02.1980 г.

По някои въпроси на производството за поставяне под запрещение.
Пленум на ВС

Постановление № 1/74 от 12.11.1974 г.

По въпросите за упражняването на родителските права при развод, за мерките по това упражняване и за личните отношения между родители и деца.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО