loader image
Страницата се зарежда...

съдия Мадлена Желева

Avatar photo
95 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно понятието „ограничения върху движението на капитали“ по смисъла на чл. 63, пар. 1 ДФЕС. (По искове на "Изгрев" АД срещу Народното събрание на Република България и Агенцията за публичните предприятия и контрол искове, основани на чл. 4, пар. 3 ДЕС, за заплащане солидарно от ответниците обезщетение за имуществени вреди)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!