съдия Мария Иванова

Avatar
123 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №463/26.05.2020 по дело №516/2020

Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?

Определение №308/14.04.2020 по дело №6/2020

1. Следва ли да се счита оборена презумпцията по чл.22, ал.5 ЗДФИ за всички фактически констатации в акта за начет/АН/, ако в хода на производството по чл.422 ГПК се опровергаят доказателствата за една от тях?
2. Може ли съдът, разглеждащ иск по чл.422 ГПК за установяване на вземането по издадена въз основа на АН заповед за незабавно изпълнение, да установи друг размер на вредата, различен от този по АН?

Решение №254/21.01.2020 по дело №940/2019

Относно данните за упражнено от бащата домашно насилие, с оглед сочената в изложението практика на ЕСПЧ / делото „Опуз срещу Турция” и „Б. срещу България”/ и служебно известната на съда практика на ВКС.
Относно оспорената от касаторката възможност на бащата да полага дълготрайно пълноценна лична грижа за двете деца, с оглед приетото в практиката на ВКС / напр. р. по гр.д. №4648/14 г. на четвърто г.о./, че проявените от родителя лична грижа и отношение към децата са сред съществените обстоятелства по чл.59, ал.4 СК, към които препраща чл.127, ал.2 от същия закон.

Решение №234/21.01.2020 по дело №1708/2019

Следва ли действително да са настъпили всички юридически факти, предвидени в императивната разпоредба на чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ към момента на волеизявлението на работника за прекратяване на тр. договор по чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ, за да възникне за него правото на обезщетение по чл.222, ал.2 КТ, без работникът да е бил трудоустроен по наредбата за медицинска експертиза?

Решение №233/13.01.2020 по дело №1482/2019

За пряката причинна връзка на обезщетените вреди с незаконното обвинение и за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост на осн. чл.52 ЗЗД.