съдия Мария Иванова

Avatar
112 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 569 от 10.07.2019 г. по гр. д. № 1886/2019 г.

Длъжно ли е Народното събрание да уреди последиците от обявен за противоконституционен закон, когато от действията на същия е засегната имуществената сфера на частноправни субекти или разполага с дискрецията да реши дали да ги уреди, и представлява ли бездействието на Народното събрание в такъв случай противоправно поведение, което поражда деликтна отговорност?
Решение на ВКС

Решение № 136 от 24.10.2018 г. по гр. д. № 5070/2017 г.

При отмяна на уволнение като незаконосъобразно, работникът има ли право на обезщетение за оставане без работа, ако преди постановяване на отменената заповед за уволнение е подал предизвестие за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 326, ал. 1 КТ ? От кой момент следва да се счита за прекратен тр. договор при прекратяване с предизвестие?
Решение

Решение № 110 от 17.07.2018 г. по гр. д. № 3763/2017 г.

Длъжен ли е въззивният съд при преценка на събраните гласни доказателства да се мотивира защо дава вяра на един свидетел, който е заинтересован в полза на една от страните по делото, а не дава вяра на другите, както и да ги прецени заедно с всички останали доказателства по делото?
Длъжен ли е въззивният съд да прецени всички доказателства по делото, които са от значение за спора, както и доводите на страните?
Решение

Решение № 66 от 08.06.2017 г. по т. д. № 53664 / 2015 г.

Относно начението на отмяната на един административен акт с обратна сила за съществуване на задължението, което е определил. Възможно ли е да бъде породена облигационна връзка по силата на закона без изразено съгласие на нито една от страните и може ли изпълнението на задължение, възникнало от административен акт да бъде приравнено на съгласие за сключване на договор?
Решение

Решение № 102 от 03.07.2017 г. по гр. д. № 4472 / 2016 г.

С въззивното решение искът по чл. 45 ЗЗД е уважен изцяло, поради което не се сбъднало отрицателното вътрешнопроцесуално условие за разглеждане на евентуалния иск – неуважаване на главният иск за обезщетяване на вреди. Затова въззивното решение по евентуалния иск е недопустимо, следва да се обезсили и производството по иска да се прекрати на осн. чл. 270, ал. 3 ГПК.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО