Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Таня Митова

съдия Таня Митова

Avatar
124 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 374 от 21.11.2012 г. по гр. д. № 259/2012 г.

Дали съдът е длъжен да осъществи контрол относно спазването от страна на работодателя на критериите по чл. 329 КТ при извършване на подбор. По този въпрос обжалваното решение е постановено в противоречие с ТР № 3 от 2012 г. от 16.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 3 от 2011 г. ?
Решение

Решение № 344 от 31.10.2012 г. по гр. д. № 1686/2010 г.

Относно отговорност по чл. 45 ЗЗД носят само физическите лица, а юридическите лица отговарят на основание чл. 49 ЗЗД и чл. 50 ЗЗД.
Решение

Решение № 339 от 19.11.2012 г. по гр. д. № 1688/2011 г.

Дали са спазени изискванията за мотивиране на заповедта за дисциплинарно уволнение, когато в нея са посочени други документи, свързани с индивидуализацията на дисциплинарното нарушение, ако работникът или служителят е запознат с тях ? Относно необходимостта да се посочи точния момент на извършване на нарушенията. Дали това законово изискване е изпълнено в случай, че те се изразяват в бездействие, осъществено през определен период от време ?
Решение

Решение № 326 от 20.12.2012 г. по гр. д. № 177/2012 г.

Относно възможността купувачът по предварителния договор да проведе отменителния иск по чл. 135 ЗЗД ,в случай че обещаният имот е продаден на трето лице и в тази връзка за увреждащия характер на прехвърляне ,което спрямо него ,като кредитор по едно непарично вземане , осуетява окончателната сделка , съответно за възможността при иск по чл. 135 ЗЗД съдът да обсъжда обвързаността на страните по договора ,от който кредиторът черпи интерес .
Решение

Решение № 323 от 01.11.2012 г. по гр. д. № 1684/2011 г.

Може ли да се приеме за доказано твърдението на работодателя, че има надлежно взето решение на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел, ако самото решение не е представено, а щатното разписание съдържа само подпис на председателя на сдружението? Каква е доказателствената сила на оспорени частни писмени документи, изходящи от страна по делото и установяващи изгодни за нея факти?