съдия Маргарита Георгиева

Avatar
48 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 588 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 694/2018 г.

Прекъсва ли давността възражението на ипотекарния кредитор, че не е осъществен фактическия й състав, заявено с отговора на исковата молба, в производство по предявен от ипотекарния длъжник отрицателен установителен иск, че ипотечното право не съществува, поради изтичането на погасителния срок за обезпеченото вземане?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение 1/2017 от 09.07.2019 г. по тълк. д. 1/2017 г.

1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК?
2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?

Решение № 67 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 2635/2018 г.

За възможността по реда на чл. 189, ал. 1 КТ работодателят да преразгледа тежестта на извършено от работника нарушение на трудовата дисциплина, като отмени издадена заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание „забележка” и вместо това за същото нарушение на трудовата дисциплина да наложи по-тежко наказание „дисциплинарно уволнение”.
Решение на ВКС

Решение № 232 от 11.02.2019 г. по гр. д. № 4951/2017 г.

За пасивно легитимираните страни по отменителния иск и изискването за задължителната им съвместна процесуална легитимация като условие за допустимост на процеса.
Решение на ВКС

Решение № 141 от 31.10.2018 г. по гр. д. № 3339/2017 г

За предпоставките, при които може да се приеме, че документ, подписан еднолично от председателя на синдикалната организация, има правното значение на дадено предварително съгласие за уволнението на конкретен служител, когато такава закрила е предвидена в действащия в предприятието колективен трудов договор.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО