съдия Мими Фурнаджиева

Avatar
185 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №167/11.03.2020 по дело №5522/2016

Касационното обжалване е допуснато поради вероятна недопустимост на въззивния акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Решение №253/05.03.2020 по дело №704/2019

Кои обстоятелства следва да се ценят като съпричиняване при отговорността на държавата при незаконно обвинение в престъпление?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №69/12.02.2020 по дело №2974/2019

Съставлява ли наложената финансова корекция вреда и могла ли е тази вреда да бъде предвидена към момента на възникване на договорното правоотношение, съществува ли пряка и непосредствена причинна връзка между наложена финансова корекция по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и поведението на ответницата?

Определение №41/29.01.2020 по дело №4901/2019

Относно приложението на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Решение №232/21.01.2020 по дело №4300/2018

За вероятна недопустимост на обжалваното решение, предвид заявената от касатора още с отговора на исковата молба позиция за липса на правен интерес у ищцата да установи претендираната от нея симулация и да иска да се приложат правилата на прикритото съглашение.