съдия Мими Фурнаджиева

199 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №354/29.04.2021 по дело №3692/2020

Относно критериите за намаляване обезщетението, ако пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №1/16.04.2021 по дело №1477/2020

Относно критериите, които следва да бъдат взети предвид в производството за изменение мерките относно упражняването на родителските права, и относно задължението на въззивния съд служебно да следи за интереса на детето.

Определение №51/10.02.2021 по дело №2545/2020

Относно задължението на съда да обсъди доводите, твърденията и възраженията на страните, както и всички доказателства по делото.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №254/05.02.2021 по дело №1172/2020

За правомощието на работодателя, след като е решил да упражни правото си на подбор и е назначил съответната комисия, да прекрати трудовото правоотношение със служител, заемащ единствена длъжност, поради съкращение в щата, без да извърши подбор.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №193/19.01.2021 по дело №4258/2019

За задължението на въззивния съд да изложи собствени мотиви по всички доводи и възражения на страните, доказателствата и тяхното значение, свързани с правилното прилагане на принципа на справедливостта при определянето на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.