съдия Мими Фурнаджиева

Avatar
160 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 626 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 1403/2019 г.

Допустимо ли е ищецът да посочи за пръв път във въззивното производство, че разваля двустранен договор с исковата си молба, след като в хода на първоинстанционното производство е поддържал, че договорът вече е бил развален извънсъдебно поради осъществени други юридически факти, настъпили преди предявяването на иска? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
За разваляне на двустранни договори, сключени с нотариална заверка на подписите. (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение № 6 от 19.04.2019 г. по гр. д. № 1714/2018 г.

Длъжен ли е въззивният съд да даде указания и възможност на страните да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?

Решение № 221 от 28.12.2018 г. по гр. д. № 910/2018 г.

Как се формира обезщетението за имуществени вреди при професионално заболяване?

Решение № 187 от 13.12.2018 г. по гр. д. № 1180/2018 г.

Подлежи ли на отнемане по реда на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ внесена от проверяваното лице сума за придобиване на дружествени дялове от капитала на търговско дружество в случаите, в които проверяваното лице не се е разпоредило с притежаваните от него дялове?
Решение

Решение № 142 от 31.07.2018 г. по гр. д. № 4408/2017 г.

За целите на производството по чл. 28 ЗОПДИППД (Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./), в случаите на липса на сключен в писмена форма трудов договор може ли размерът на получено възнаграждение да се счита за установен само със свидетелски показания; как следва да се преценяват свидетелски показания за получен доход като дарение на сватбено тържество; в случаите, в които ответникът не се е разпоредил с притежавани от него дялове в търговски дружества, може ли да се претендира отнемане на номиналната стойност на дяловете?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО